FANDOM


Pokemon Adventures Staff Members:Edit

Diamond

[PA] Nino on Diamond
[PA] Koob on Diamond
[PA] Alba on Diamond
[PA] Jano on Diamond

Pearl

[PA] Alba on Pearl
[PA] Nino on Pearl
[PA] Koob on Pearl
[PA] Jano on Pearl

Gamemasters:Edit

Diamond

  • [GM] Linkin
  • [GM] Atrad
  • [GM] Dharos
  • [GM]Hohenheim

Pearl